Podsumowanie rocznych osiągnięć samorządów na tle krajowej sytuacji ekonomicznej

Rok ten przyniósł nam ważne ogólnopolskie zestawienia dotyczące postępów jednostek samorządu terytorialnego. Mimo doświadczenia kryzysu inflacyjnego, spadku wpływów z podatku PIT oraz pogarszania się sytuacji gospodarczej, jednostkom samorządowym udało się w ostatnim roku zrealizować inwestycje na niespotykane dotąd wysokie poziomie. To umożliwiło im kontynuację swoich strategii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wśród 898 gmin miejskich i miejsko-wiejskich, Nasza Gmina cieszy się prestiżowym 8 miejscem. Z kolei w rankingu prowadzonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, uplasowaliśmy się na 5 pozycji. Są to najistotniejsze rankingi, które pokazują stopień aktywności inwestycyjnej samorządów. Aktywność ta jest powiązana między innymi z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich (i nie tylko), implementacją polityki społecznej oraz edukacyjnej – komentuje Burmistrz Mateusz Bobek.

Burmistrz zwraca również uwagę na to, że w rankingu nie uwzględniono modernizacji i przebudowy oczyszczalni czy budowy nowego ratusza. Zachodniopomorskie wyróżniło się na tle innych województw, zajmując pierwsze miejsce pod względem wydatków inwestycyjnych w całym kraju.