Poszukiwane rodziny zastępcze w Świnoujściu

Podczas wywiadu dla Twoje Radio, Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia, poinformował o poszukiwaniu rodzin zastępczych na terenie tego miasta. Wskazał, że dla nowo utworzonych rodzin zapewnione jest 4-pokojowe mieszkanie. Przeznaczone jest ono dla tych, którzy podjęli się pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Podkreślił również, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) finansuje odpowiednie szkolenia wymagane przed podjęciem roli rodziny zastępczej. Ośrodek ten także zapewnia niezbędne wsparcie psychologiczne oraz sprawuje opiekę nad rodzinami zastępczymi.

Problematyka braku rodzin zastępczych dotyczy nie tylko Świnoujścia, ale stanowi szeroko zakrojone zagadnienie na obszarze całego Pomorza Zachodniego. Sujka zachęca do zgłoszeń do ośrodków pomocy rodzinie wszystkich, którzy rozważają podjęcie takiej roli.