Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia, przedstawia swoje nowe grono władzy

Podczas oficjalnej ceremonii, która odbyła się w czwartek, Joanna Agatowska, pełniąca funkcję prezydentki Świnoujścia, ujawniła personalia swoich najbliższych współpracowników. Szczególnie istotnymi postaciami w jej zespole są Arkadiusz Mazepa oraz Roman Kucierski, których wybrała na swoich zastępców.

Prezydentka podkreśliła, że decyzja o obsadzeniu tych stanowisk przez Mazepę i Kucierskiego nie była przypadkowa. W trakcie konferencji prasowej stwierdziła, że to zaufanie do ich umiejętności i cech osobowościowych było decydujące przy wyborze. Wcześniejsze doświadczenia zarówno Mazepy, który był dyrektorem gabinetu marszałka województwa, jak i Kucierskiego – byłego dyrektora zarządzającego jednym z hoteli w Świnoujściu, zapewne będą kluczowe dla sukcesu ich nowych ról. Zgodnie z ustaleniami, Mazepa będzie miał na swojej głowie nadzór nad inwestycjami miejskimi, natomiast zadaniem Kucierskiego będzie kierowanie polityką społeczną miasta.

Joanna Agatowska podjęła również decyzje dotyczące obsady innych kluczowych stanowisk w strukturze miejskiej. Sekretarzem miasta został wybrany Piotr Juras, natomiast odpowiedzialność za skarb Świnoujścia powierzono Iwonie Góreckiej-Sęczek.