Reaktywacja pielęgnacji terenów zielonych w Świnoujściu: Agatowska mobilizuje lokalne siły

Przyroda w Świnoujściu woła o pomoc, a jej wołania nie są ignorowane przez mieszkańców miasta. Prezydent Joanna Agatowska odczuwa pilną potrzebę reagowania na te prośby. Mimo, że decyzja w sprawie przetargu na koszenie traw wzdłuż dróg będzie podjęta dopiero 29 maja, prezydent Agatowska podjęła inicjatywę i postanowiła rozpocząć prace zaraz.

W trosce o bioróżnorodność, regularne koszenie traw będzie prowadzone przy głównych arteriach komunikacyjnych oraz tam, gdzie widoczność jest kluczowa dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obszary reprezentacyjne, takie jak aleje spacerowe oraz skwery na obu brzegach Świnoujścia, będą wymagały częstszej pielęgnacji trawników. W innych miejscach, koszenie traw będzie zorganizowane tak, aby pozwolić dzikim kwiatom na pełne ukończenie swojego cyklu życia, który zwykle trwa od sześciu do ośmiu tygodni. Takie działanie jest również hołdem dla owadów i mniejszych gatunków zwierząt.

Koszt utrzymania zieleni w Świnoujściu jest znaczny. Proces przetargowy na koszenie traw wzdłuż dróg jest już otwarty, ale decyzja zostanie podjęta dopiero 29 maja. Właśnie dlatego, aby nie czekać do końca maja, Joanna Agatowska poprosiła o wsparcie różne instytucje. Wśród nich są pracownicy Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi Świnoujskiej, Komunikacji Autobusowej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego Lokum, Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Karsiborze. Każda z tych grup wykazała gotowość do udziału w tej inicjatywie. Pozostałe obszary, które wymagają użycia specjalistycznego sprzętu do koszenia, będą pod opieką spółki Remondis.