Konfliktowe opinie wokół planów budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu

Dotychczas, planowane przedsięwzięcie związane z budową głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu, budziło niepokój przede wszystkim po stronie niemieckiej. Nieoczekiwanie, obawy przed realizacją tego projektu zaczęły jednak pojawiać się również wśród polskich podmiotów. Nadleśnictwo Międzyzdroje wyraziło niedawno swoje zastrzeżenia odnośnie do potencjalnego zagrożenia przeciwpożarowego dla okolicznych lasów.

Wygląda na to, że proces przygotowań do budowy nowego terminala kontenerowego nabiera tempa. W lipcu zawarto umowę przedwstępną na budowę i eksploatację tego obiektu z konsorcjum belgijsko-katarskim. W maju natomiast, rząd polski zatwierdził program budowy nowego toru podejściowego, który ma umożliwić dostęp do portu w Świnoujściu największym statkom kontenerowym na świecie. Dodatkowo, ten nowy tor pozwoli na omijanie obszaru, który od dłuższego czasu jest źródłem konfliktu pomiędzy rządem Niemiec a Polską.

Również podpisano wstępną umowę pomiędzy Urzędem Morskim w Szczecinie a Centrum Unijnych Projektów Transportowych, która dotyczy współfinansowania drugiej z wymienionych powyżej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.