Ogromny napływ gazu LNG do Terminala w Świnoujściu: 287. dostawa w zeszłym tygodniu

W przeciągu ostatniego tygodnia, dokładnie 16-17 maja, Terminal LNG w Świnoujściu przyjął swoją 287. dostawę skroplonego gazu ziemnego, co jest równocześnie 19. dostawą w bieżącym roku.

Anna Starosta, przedstawicielka Terminala LNG w Świnoujściu, zwraca uwagę na fakt, że od początku jego funkcjonowania odebrano już przeszło 51 milionów metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego. Jak podkreśla, liczby te pokazują dynamiczny rozwój branży gazu LNG w naszym kraju.

Z dostarczanego do terminalu gazu, większość jest regazyfikowana i kierowana dalej do Krajowej Sieci Przesyłowej. Część natomiast, utrzymywana w formie skroplonej, załadowywana jest na specjalistyczne cysterny samochodowe. Według danych ze Świnoujścia, na chwilę obecną załadowano ich ponad 33 tysiące.

Analiza statystyk dotyczących importu gazu pokazuje, że głównymi dostawcami dla gazoportu w Świnoujściu są Katar i Stany Zjednoczone. Chociaż istnieje również możliwość natychmiastowych dostaw spotowych, to jednak z uwagi na obfite zapasy gazu, nie cieszą się one dużym zainteresowaniem. Co więcej, struktura dostaw LNG utrzymuje się na stałym, niezmiennym poziomie.

Ciekawy jest także fakt, że producenci gazu z Kataru mają w planach jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję na polskim rynku dostaw gazu. Warto przypomnieć, że Polska jest jednym z kluczowych odbiorców katarskiego surowca w ramach Unii Europejskiej.