Prace na budowie drogi S3 i obwodnicy Koszalina wznowione przez konsorcjum pod przewodnictwem firmy Polbud Pomorze

Wiodąca firma Polbud Pomorze, w ramach konsorcjum, ponownie rozpoczyna prace na konstrukcji drogi S3 Dargobądz – Troszyn oraz finalizację obwodnicy Koszalina w ciągu S6. Jest to rezultat negocjacji, które miały miejsce wczoraj pomiędzy Szefem GDDKiA Pawłem Woźniakiem a reprezentantami wykonawcy. Kolejne spotkanie mające na celu ustalenie zobowiązań obu stron zaplanowano na 8 kwietnia. Do tego czasu, prace przy obu projektach będą kontynuowane zgodnie z założonym planem.

Podczas wczorajszych rozmów, które odbyły się w siedzibie GDDKiA w Warszawie, brały udział osoby reprezentujące inwestora, wykonawcę prac oraz inżyniera kontraktu. W trakcie spotkania omówiono kluczowe elementy związane z realizacją omawianych inwestycji, a także określono obszary i harmonogram rozwiązania problemów występujących na kontrakcie oraz tych zgłoszonych przez konsorcjum.

Zasugerowano, że głównym celem każdej ze stron jest efektywne dalsze prowadzenie omawianych inwestycji i konstruktywne podejście do rozwiązywania problemów na obu kontraktach.