Uniesienie związane z oczekiwanymi ofertami na modernizację drogi wojewódzkiej nr 102 pomiędzy Kołobrzegiem a Trzebiatowem

Właśnie nastąpiło uroczyste otwarcie kopert zawierających oferty od firm zainteresowanych projektem przebudowy drogi wojewódzkiej numer 102, łączącej Kołobrzeg i Trzebiatów. Złożono łącznie sześć propozycji, które cechuje duże zróżnicowanie pod względem kwot – najniższa oferta wynosi 112,8 milionów złotych, a najwyższa oscyluje wokół sumy 146,55 milionów złotych. Kolejnym etapem tego procesu będzie dokładne sprawdzenie zgodności każdej z ofert z wymogami formalnymi a później ich ocena merytoryczna. Jak zapewnia Anna Bańkowska, pełniąca funkcję wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, rozpoczęcie prac nie nastąpi przed nadejściem jesieni obecnego roku.

W ramach przewidywanych działań znajduje się szereg różnych prac budowlanych, które mają przyczynić się do poprawy stanu tej drogi. Wśród nich można wymienić konstrukcję nowych nawierzchni oraz budowle inżynierskie, demontaż mostów znajdujących się nad rzekami Dębosznica oraz Błotnica, renowację wiaduktu i kładki dla pieszych nad zdezaktywowaną linią kolejową, naprawę konstrukcji mostowych, a także budowę skrzyżowań z odpowiednią organizacją ruchu. Dodatkowo planowany jest montaż ścieżki rowerowej, której będzie mogła używać również piesza część społeczności.

Planowane prace będą miały miejsce na 22-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej, pełniącej ważną rolę jako spójnik komunikacyjny na trasie Kołobrzeg-Międzyzdroje.