Wmurowano kamień węgielny pod nową remizę strażacką w Międzyzdrojach

Na terenie Międzyzdrojów, prace budowlane na placu przyszłej remizy strażackiej właśnie nabierają rozpędu. Dzisiejszy dzień stanowił ważny krok w tym procesie, bowiem zainicjowano go symbolicznym wmurowaniem kamienia węgielnego. Lokalizacja nowego obiektu nie została wybrana przypadkowo – wybrano obszar bliskość planowanego fragmentu drogi ekspresowej S3.

Nadbrygadier Jarosław Tomczyk, pełniący funkcję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z wielkim entuzjazmem mówi o projekcie. Jego zdaniem, powstająca jednostka będzie reprezentować standardy XXI wieku.

Tak jak podkreśla Tomczyk, planowany obiekt dysponować będzie odpowiednim zapleczem garażowym, a także dobrze wyposażonymi lokalami socjalnymi. Dzięki temu strażacy służący w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyzdrojach będą mogli wykonywać swoje obowiązki w godnych warunkach. Obecnie korzystany przez nich budynek jest nie tylko przestarzały, ale również niewystarczająco bezpieczny i higieniczny, a co za tym idzie – nie zapewnia odpowiednich warunków służby.

Warto zwrócić uwagę na to, że budowa nowej remizy strażackiej w Międzyzdrojach nie jest inwestycją tanim. Koszty z tym związane szacowane są na ponad 15 milionów złotych.