Zmodernizowana infrastruktura Międzyzdrojów: kluczowe inwestycje z lat 2018-2023

Seria istotnych inwestycji miejskich, wliczając w to renowację parków i placów zabaw, uruchomienie zaawansowanej oczyszczalni ścieków, wybudowanie nowoczesnego ratusza, który jest również domem dla biblioteki miejskiej i Ośrodka Pomocy Społecznej, rozbudowa plaży oraz prace mające na celu ulepszenie infrastruktury plażowej, modernizacja obiektów edukacyjnych i dróg miejskich wraz ze zmianą całego systemu oświetlenia, to tylko kilka z najważniejszych projektów zrealizowanych w kadencji 2018-2023. Koszt tych przedsięwzięć wyniósł około 200 milionów złotych. Dodatkowo, plany na przyszłe inwestycje, które kosztować będą kolejne 45 milionów złotych, zostaną wprowadzone w życie w 2024 roku.

Projekty związane z terenami zielonymi były szczególnie ważne ze względu na unikalną lokalizację Międzyzdrojów. W ramach projektu „Morze Zieleni” stworzono nowe, ekologiczne przestrzenie dla zabawy i odpoczynku. Najbardziej znaczącymi realizacjami były teren przy Alei Gwiazd, place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy ulicy Gryfa Pomorskiego oraz tzw. Eko Park.

Ekologiczne inwestycje, takie jak modernizacja oczyszczalni ścieków oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stanowią jeden z najważniejszych kroków w historii gminy. Projekt był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.