Ptasia grypa w gminie Płoty – informacje od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamieniu Pomorskim

Informacje o wykryciu ogniska niebezpiecznej ptasiej grypy na obszarze gminy Płoty, zwłaszcza w miejscowości Wytok, zostały podane do publicznej wiadomości przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. To działanie jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia nr 28/2023, wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 18 października 2023 r. Dotyczy ono procedury zwalczania ptasiej grypy na obszarach powiatów gryfickiego, goleniowskiego i kamieńskiego.

W wyniku tych działań, na terenie Gminy Golczewo określono specyficzne strefy. Część obrębu miejscowości Imno (obejmująca części obszarów leśnych gmin: Golczewo, Gryfice i Płoty) została uznana za strefę zapowietrzoną. Z kolei za strefę zagrożoną uznano obszar obejmujący wiele miejscowości: Barnisławice, Gacko, Golczewo, Golczewo – Gaj, Imno, Samlino Kolonia, Sosnowice, Unibórz, Unibórz Kolonia, Upadły, Wołowiec, Wołowiec Kolonia.

Na skutek powyższych wydarzeń, możliwe jest przeprowadzenie perlustracji (czyli szczegółowego przeglądu terenu) w określonych miejscowościach przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamieniu Pomorskim. W najbliższym możliwym czasie pracownicy tej instytucji – posiadający legitymacje, odznaki identyfikacyjne i upoważnienia do kontroli – mogą zjawić się w poszczególnych gospodarstwach. Prosimy serdecznie, aby właściciele nie stwarzali przeszkód dla Inspektorów w realizacji ich obowiązków i udzielali szczegółowych informacji dotyczących drobiu hodowanego na swoich terenach (liczba sztuk, stan zdrowotny, ewentualne zauważone objawy chorobowe).